Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Slobodan Homen glasao

Slobodan Homen

Socijaldemokratska strankausvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao