Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Slobodan Homen glasao

Slobodan Homen

Socijaldemokratska stranka

Nijedan akt nije pronađen.