Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Aleksandra Maletić glasala

Aleksandra Maletić

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.