Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Branislav Blažić glasao

Branislav Blažić

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.