Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dragomir Karić glasao

Dragomir Karić

Pokret snaga Srbije

Nijedan akt nije pronađen.