PETAR JOJIĆ

Srpska radikalna stranka

Rođen je 12. jula 1938. godine. Živi u Pančevu.

Po zanimanju je advokat. Bio je savezni ministar pravde od 12. avgusta 1999. do 4. novembra 2000. godine. Postao “poznat” po svom odgovoru Karli del Ponte na pitanje o saradnji SR Jugoslavije sa Haškim tribunalom.

Bio je predsednik je Južnobanatskog okružnog odbora SRS. Biran je za narodnog poslanika na parlamentarnim izborima 2003. 2007. i 2008. Godine. U skupštini je bio član odbora za ustavna pitanja i odbora za pravosuđe i upravu i član Grupe prijateljstva sa Izraelom.

U poslaničke klupe se vraća nakon vanrednih parlamentarnih izbora 24. aprila 2016. godine.
Poslednji put ažurirano: 08.01.2020, 11:46

Osnovne informacije

  • Srpska radikalna stranka
  • Pančevo
  • 12.07.1938.
  • pravnik

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Članstvo u radnim telima

Poslanik nije ni u jednom radnom telu.

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 10.05.2020.

Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedavajući, u prvom redu želim da ukažem na ozbiljnu ugroženost ustavnog i pravnog poretka u Republici Srbiji.

Oni koji su u Narodnoj skupštini i ispred Narodne skupštine divljali pre neki dan, čine nešto što nije zapamćeno u parlamentarizmu Republike Srbije, hteli su da nam pokažu šta je demokratija. Čak nam žele da pokažu da je demokratija ona, da manjina vlada nad većinom i da manjina veša na Terazijama na banderi one koji ne odgovaraju.

Mi srpski radikali jesmo opozicija, ali nismo rušilačka opozicija. Mi radimo kao SRS u interesu Srbije i njenih građana. Moglo bi se sa više aspekata gledati šta se ovo događa u poslednje vreme u Narodnoj skupštini i šta radi spoljni i unutrašnji neprijatelj.

Po članu 132. Krivičnog zakonika, propisano je protivpravno lišenje slobode i oduzimanje slobode kretanja građanima gde je predviđena kazna zatvora i do tri godine. U članu 135. Krivičnog zakonika propisana je prinuda i elementi bića krivičnog dela i ovde su prisutni u radnjama ove grupe ljudi koji su narušili upravo ugled Republike Srbije.

Po članu 138. – ugrožavanje sigurnosti. Ko ugrozi sigurnost nekoga lica pretnjama da će napasti na život ili telo, kazniće se. Imali smo napad na uglednom narodnog poslanika, gospodina Marijana Rističevića, ali odmah da u vezi sa tim kažem da je narodni poslanik, a taj status ima gospodin Rističević, službeno lice, i on se ima tako smatrati i kvalifikovati.

Zatim, član 73. – povreda ugleda Srbije. Ko javno izloži i poruži Srbiju, njenu zastavu, grb ili himnu, kazniće se do tri godine.

Još da vam kažem, po članu 308, napad na ustavno uređenje – ko silom ili pretnjom, upotrebom sile pokuša da promeni ustavno uređenje Srbije ili da svrgne sa vlasti najviše državne organe, kazniće se i do 15 godina.

Dame i gospodo, ako je Krivičnim zakonikom predviđeno da narodni poslanik može da se pozove na imunitet, ako je počinio krivično delo, ako je zatečen, a za to krivično delo predviđena je kazna zatvora u trajanju do pet godina. Mi u ovom slučaju imamo propisanu kaznu i do 15 godina.

Dame i gospodo, nasilničko ponašanje sadržano je u elementima ponašanja Obradovića i njegovih sledbenika. Po članu 112, dakle narodni poslanik je službeno lice. Drugo, imate napad na službeno lice, sva ona lica koja su intervenisala ovde protiv tih siledžija su pre svega službena lica. Drugo, nasilničko ponašanje, koje je propisano članom 344. Dakle, dame i gospodo, to mi srpski radikali nećemo nikada dozvoliti i borićemo se protiv takvog ponašanja i takvo ponašanje osuđujemo.

Nažalost, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, prema mojim saznanjima do kojih sam došao pre nekoliko trenutaka, krivična prijava koja je podneta protiv grupe ovih nasilnika i Obradovića, je odbačena. Vidite, ako je narodni poslanik napadnut, ako mu je naneta telesna povreda, ako ima svojstvo službenog lica, ako ima dovoljno dokaza da je prema njemu počinjeno krivično delo, da je zadobio telesne povrede, da li postoji nešto drugo nego ono što smo odavno govorili? U sudstvu i tužilaštvu treba izvršiti promene.

Molim vas, kako je moguće da se građanima ne dozvoli da preuzme krivično gonjenje? Koja su prava Marijana Rističevića? Nikakva. On ima pravo samo kao podnosilac krivične prijave da ulaži prigovore. Taj prigovor ide višem javnom tužiocu. Viši javni tužilac odbacuje i Marijan Rističević nema nikakva prava da preuzme krivično gonjenje. Zbog toga je nužno vratiti subsidarnog tužioca prema Zakoniku o krivičnom postupku kako bi građani mogli po Ustavu da uživaju određena prava i da štite sebe i svoju imovinu od učinilaca krivičnih dela. Hvala.

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 10.05.2020.

Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, iz onoga što sam malopre izneo, radi se o blizu 20 krivičnih dela koja su počinjena za kratko vreme od iste grupe ljudi.

Kako je moguće da javni tužilac ne reaguje? Moram reći da je MUP podnelo krivičnu prijavu, jer se radi o krivičnim delima koja se gone po službenoj dužnosti, između ostalog, radi se o krivičnom delu gde je propisana i kazna zatvora do 15 godina, rušenje ustavnog poretka.

Međutim, dame i gospodo, ja bih samo želeo još da ukažem na određene probleme vezano za obezbeđenje objekata i ličnosti prema Uredbi Vlade Republike Srbije broj 72, od 8. oktobra 2010. godine i 64 od 24. jula 2013. godine. U toj uredbi jasno je normirano koja lica moraju biti obezbeđivana. Između ostalog, tu su lica, pre svega, predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine, predsednik Vlade, ministar spoljnih poslova, ministar odbrane, ministar unutrašnjih poslova, načelnik Generalštaba, direktor BIA, direktor VOA, direktor VOA pod dva i direktor policije. Dakle, to su institucije koje treba obezbeđivati po ovoj uredbi.

Međutim, ja imam primedbu u odnosu na postupanje rukovodstva i MUP što nije preduzelo odgovarajuće mere da se zaštite građani, pre svega da se zaštite predstavnici naroda u najvišem domu – u Republičkoj Narodnoj skupštini, da se zaštite poslanici i javni poredak.

Po ovoj uredbi moraju biti stepenovani, pod 1, 2. i 3, da se zna koji se to objekti i koja lica obezbeđuju. Da sam ministar unutrašnjih poslova kojom srećom, ne bi ni jedan se našao na 100 metara ispred ove Skupštine, a ovi koji su činili krivična dela sa Obradovićem nisu zaštićeni imunitetom i svi bi bili u zatvoru. O čemu se radi?

(Predsedavajući: Hvala, gospodine Jojiću.)

Radi se o rušenju ustavnoga poretka, izvrgavanja sa vlasti nadležnih i ilegalnih organa i država se mora tome suprotstaviti.

Prvo redovno zasedanje , 04.03.2020.

Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, poslanici SRS podržavaju i glasaće za Predlog izmena i dopuna predloženog Zakona o oružju i municiji.

Pre svega, ukazujem da ova oblast u vezi sa oružjem i municijom nije dobro uređena važećim zakonom. Sećam se, u moje vreme 60-ih, 70-ih, 80-ih, pa i do 2000. godine, sasvim drugačije je bilo uređeno pitanje oružja i municije i dobijanja dozvola kako za držanje, tako i za nošenje.

Ono što je bitno, treba ukazati da podzakonski akti koji se primenjuju i koji su doneti, urušavaju i ranije zakone i sadašnji važeći zakon. Oni nanose štetu građanima koji legalno, pre svega, drže i nose vatreno oružje.

Ne može se urušavati jednim pravilnikom zakon time što će se sada nametnuti da građani koji imaju obavezno socijalno osiguranje moraju da idu da plaćaju dažbine i da traže lekarsko uverenje za držanje i nošenje oružja.

Dame i gospodo, ja bih ovom prilikom, ako mi dozvolite, ukazao na određene zloupotrebe po pitanju držanja i nošenja vatrenog oružja i dobijanja dozvola za držanje i nošenje oružja.

Kako je moguće da jedan tajkun u Pančevu dobije 12 karabina i revolvera za zaštitu sebe? Ko mu je to dozvolio? I da ima hiljade i hiljade metaka za vatreno oružje. Tu su karabini, tu su borbeni kompleti čitavi, da jedno odeljenje može da vodi rat sigurno dva meseca. Tih 12 dozvola dao je bivši načelnik policijske uprave koji je bio na čelu Policijske uprave Pančevo do 2012. godine. Posle 2012. godine mogu reći da aktuelni ministar gospodin Stefanović i aktuelni načelnik Policijske uprave u Pančevu nije izdavao takve dozvole.

Tom tajkunu je oduzeto 12 karabina, koltova i revolvera, jer je počinio krivično delo, vođen je postupak zbog nasilja u porodici. I kako se taj dosetio kako da prevari i državu i kako da prekrši zakon na način koji je nemoguć?

Taj se uz pomoć nekih ljudi iz policijske uprave dosetio i tih 12 karabina i revolvera poklonio ugovorom o poklonu jednom stanovniku iz Pirota, rođaku. Sada se postavlja pitanje - kako je moguće kada se proganjaju građani koji imaju vazdušnu pušku? Kako možemo sada da razumemo ovo da je ovaj tajkun sada uz pomoć organa vlasti poklonio drugom licu i sada kako to drugo lice ima ovlašćenje da drži 12 karabina, revolvera i pištolja? Po kom pravnom osnovu? Kako je to moguće?

Ukazujem da je bilo brojnih zloupotreba kod izdavanja dozvola za držanje i nošenje oružja. Sećate se, gospodo, onog slučaja u Kraljevu. Jedan je imao 50 karabina, pušaka, pištolja itd. Ko mu je to dozvolio? To je dozvolila ona prethodna vlast. Ne mogu sada da krivim ovu vlast jer to se nije dogodilo u to vreme.

Dame i gospodo, treba koristiti uporednu praksu. Kako je to rešeno u Švajcarskoj? Izda se oružni list i dozvola čoveku na 15 godina i nema šta više. Mi sada trebamo da maltretiramo građane i da podzakonskim aktima, dame i gospodo, rešavamo nešto na štetu građana.

Sada kada sam pomenuo ovog tajkuna koji je 12 karabina i borbeni komplet za vođenje rata jednog odeljenja, imao municije, on dobija 12 karabina, revolvera, a jedan naš građanin u planinskim i brdovitim terenima ne može da dobije ni vazdušnu niti lovačku pušku da bi branio svoju stoku od vukova i na taj način štitio svoju imovinu. Ovaj je imao u policijskoj upravi prijatelja i taj prijatelj mu je to omogućio i sa tom praksom treba prekinuti i ne bi se smelo to dogoditi.

Dame i gospodo, SRS ukazuje i obaveštava građane Republike Srbije da će danas poslanici SRS da glasaju da se donese odluka i da se produži rok i omogući građanima da blagovremeno i na vreme pripreme se prema novim propisima, da se izmene propisi što se tiče Zakona o držanju i nošenju vatrenog oružja i municije i na taj način imaćemo uređenu oblast po pitanju vatrenog oružja i municije. Hvala.

Dvanaesto vanredno zasedanje , 25.06.2019.

Gospođo predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, postavio bih jedno pitanje koje se tiče anatomije jedne pljačke državnog poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji.

Postavljam pitanje ministru za poljoprivredu – koliko je Republika Srbija imala državnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 2000. godine, a koliko ima danas po opštinama i gradovima? Pre svega, u ovoj oblasti ima kriminala dubokih korena. Tajkuni, a i stranci opljačkali su Srbiju na taj način što su uspeli da na nezakonit način dođu do ogromnih površina poljoprivrednog zemljišta i danas oni, pre svega, gazduju srpskim poljoprivrednim zemljištem, a da individualni poljoprivredni proizvođači ne mogu da dođu do uzimanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.

Kako je moguće da jedan tajkun uzme po 2.000 hektara državnog zemljišta u zakup, a da mladi, koji treba da ostanu na selu i koji traže da im se da u zakup sa pravom prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, ne mogu do toga da dođu zbog raznih malverzacija i kriminala u ovoj oblasti na nivou svake opštine i na nivou svakog grada?

Kako je moguće da je firma „Almeks“ iz Pančeva privatizovala i uspela da kupi 2.500 hektara u jednoj parceli državnog poljoprivrednog zemljišta, a da nisu mogli da učestvuju drugi građani i drugi učesnici koji su bili zainteresovani?

Postavlja se pitanje – kako je moguće da hrvatski tajkuni u Republici Srbiji toliko zemljišta uzmu i kupe, a da naši građani u Hrvatskoj ne mogu da dođu ni do jednog kvadratnog metra, da kupe i da naprave bilo koji objekat ili da otvore poljoprivredno dobro?

Dakle, postavlja se pitanje na koji način gradovi i opštine izdaju državno poljoprivredno zemljište u zakup? Da li pojedini tajkuni, koji od Subotice do Vranja imaju farme, prevoze stoku iz Bačke u Banat da bi se stoka popisala i na taj način dobili pravo prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta?

Da li je tačno da se u zakup državno poljoprivredno zemljište deli kao početna cena i daje tajkunima za 200 evra po jednom hektaru, a da pola hektara između individualnih poljoprivrednih proizvođača, dame i gospodo, košta 200 do 250 evra?

Prema tome, postavlja se pitanje – koliko je individualnih poljoprivrednih proizvođača uspelo da dobije po opštinama i gradovima, u kojoj, pre svega, površini državnog poljoprivrednog zemljišta, ko gazduje i ko pljačka, a ko plaća? Da li je tačno da ovi koji uzimaju na hiljade i hiljade hektara državnog poljoprivrednog zemljišta ne plaćaju redovno zakup i da na taj način nanose štetu budžetu Republike Srbije?

Dame i gospodo, treba imati u vidu da mladi hoće da ostanu na selu i žele da uzmu državno zemljište u zakup, ali ne mogu da dođu do toga zbog toga što imaju prečeg zakupa tajkuni i kriminalci. Od 2000. godine do današnjeg dana niko nije uhapšen. Ovu mafiju sa državnim poljoprivrednim zemljištem treba što pre hapsiti, treba izvršiti popis ko je koliko uzeo zemljišta, po kom pravnom osnovu i da se vrši revizija, jer je to od opšteg interesa za naše individualne poljoprivredne proizvođače. Napominjem još jednom da mladi žele da ostanu na selu, ali oni nemaju mogućnosti da dođu do zemljišta, kada je u pitanju izdavanje u zakup državnog zemljišta.

Ono što bih još želeo da kažem, priča se još i to da se zemljište Poljoprivrednog kombinata Beograd prodaje po višim cenama nego što je kupljeno. Da li je…

(Predsednik: Poštovani poslaniče, vreme vam je isteklo.)

…to tačno ili su to obične priče? To je sada za diskusiju. Dakle, smatram da je potrebno izvršiti reviziju ovih poljoprivrednih dobara, PIK Tamiš Pančevo, Zrenjanin, Sremska Mitrovica. To su giganti bili, ali kao što vidite pljačka, a lopovi nisu u zatvoru.

Imovinska karta

(Beograd, 30.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 75000.00 RSD 03.06.2016 -
- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Penzioner) Republika Mesečno 62000.00 RSD 01.01.1981 -