Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Zoran Milekić glasao

Zoran Milekić

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.