Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Miroslav Lazanski glasao

Nijedan akt nije pronađen.