Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dušan Borković glasao

Nijedan akt nije pronađen.