Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Bogdan Obradović glasao

Nijedan akt nije pronađen.