Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Miloš Aligrudić glasao

Miloš Aligrudić

Demokratska stranka Srbije

Nijedan akt nije pronađen.