Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Milivoje Đurković glasao

Nijedan akt nije pronađen.