Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ivica Tončev glasao

Ivica Tončev

Socijalistička partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.