Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Stana Božović glasao

Nijedan akt nije pronađen.