SLAVIŠA KRSTIĆ

Nestranačka licnost

Poslednji put ažurirano: 06.05.2016, 09:50

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Članstvo u radnim telima

Poslanik nije ni u jednom radnom telu.

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 17.11.1998.

Poštovane kolege, predloženim izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i rashodima, kao i ostalih zakona koji regulišu oblast poreza, u osnovi se dalje konkretizuje primena poreskog sistema i obezbeđuje bolji sistem kontrole naplate i namenskog korišćenja sredstava budžeta na svim nivoima.
Eliminišu se ovlašćenja velikog broja subjekata da uvode fiskalne obaveze, afirmiše se princip bruto budžeta, odnosno uključivanje svih javnih prihoda u bilans javne potrošnje. Širi se krug poreskih obveznika, vrši se pravednija raspodela poreza, da svaki poreski obveznik plaća porez prema svojoj ekonomskoj snazi. Konkretizuju se mere za sprečavanje izbegavanja plaćanja poreza, odnosno poreske evazije.
Izmenama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima, kao jednim od sistemskih zakona, posebno se definiše obaveza donošenja opšteg bilansa javnih prihoda i javnih rashoda, čime se stvaraju uslovi za precizno utvrđivanje učešća javne potrošnje u društvenom proizvodu.
Važno je i to da se predloženim izmenama Zakona definiše kontrola trošenja sredstava budžeta, povećava odgovornost za njihovo namensko korišćenje, naročito kod korisnika budžetskih sredstava, koji na zahtev organa nadležnih za budžet moraju da dostave podatke i dokumentaciju na osnovu kojih se vrši finansiranje njihovih rashoda.
Smatram da je dobro što je Vlada usvojila primedbe Odbora za finansije na član 11. Predloga zakona o izmenama i dopunama u delu da izvršni odbori skupština opština, gradova i autonomnih pokrajina samostalno odlučuju o deponovanju sredstava kod poslovnih banaka za sredstva budžeta i ustanova i preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava, čime se stvaraju prave mogućnosti za ukupno sagledavanje komunalnih problema od strane izvršnih organa lokalne samouprave, kao i obezbeđenje dodatnih sredstava odnosno povoljnije kreditno praćenje investicija u oblasti komunalne infrastrukture od strane banaka.
Novina u izmenama zakona je i mogućnost uvođenja opštinske administrativne takse i koncesione naknade za obavljanje komunalnih delatnosti, što u osnovi stvara mogućnost za drugačiju organizaciju poslovanja javnih preduzeća, posebno javnih komunalnih preduzeća i njihovo poslovanje.
Izmenom člana 89b daje se mogućnost da dužnici svoje obaveze po osnovu poreza mogu izmirivati prenosom u državnu svojinu akcija kod banaka, kod potraživanja iz inostranstva i ustupanjem nepokretne imovine, čime se doprinosi daljoj konsolidaciji privrede.
Predložene izmene i dopune poreskog zakona, a naročito Zakona o javnim prihodima i rashodima, predstavljaju poboljšanje u odnosu na dosadašnja rešenja i zbog toga iste treba usvojiti. Hvala.