Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ljubica Vasić glasao

Nijedan akt nije pronađen.