Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Jovan Petković glasao

Nijedan akt nije pronađen.