Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Marko Blagojević glasao

Nijedan akt nije pronađen.