Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dragan Savkić glasao

Dragan Savkić

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.