Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Predrag Marković glasalausvojen

zausvojen

za