Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Predrag Marković glasala

Nijedan akt nije pronađen.