Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ivan Karić glasao

Ivan Karić

Zeleni Srbije

Nijedan akt nije pronađen.