Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Vuk Jeremić glasala

Nijedan akt nije pronađen.