Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Vuk Jeremić glasao

Nijedan akt nije pronađen.