Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Zaharije Trnavčević glasala

Zaharije Trnavčević

Bogata Srbija

Nijedan akt nije pronađen.