Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Vladimir Cvijan glasao

Nijedan akt nije pronađen.