Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ana Sekulović glasao

Nijedan akt nije pronađen.