Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Momčilo Mandić glasao

Momčilo Mandić

Srpska radikalna stranka

Nijedan akt nije pronađen.