VOJISLAV MIHAILOVIĆ

Pokret obnove Kraljevine Srbije

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Vojislav Mihailović je do sada bio narodni poslanik četiri puta. Prvi put izabran je za narodnog poslanika u trećem sazivu, od 1994. do 1997, zatim u četvrtom sazivu od 1997. do 2001, potom u šestom sazivu, od 2004. do 2007, i na kraju u sedmom sazivu od 2007. do 2008. godine.

U trećem sazivu bio je potpredsednik Skupštine.

U čevrtom sazivu bio je potpredsednik Skupštine.

U 13. sazivu izabran je za poslanika kao drugi na listi DR MILOŠ JOVANOVIĆ - NADA ZA SRBIJU - Srpska koalicija NADA - Nacionalno demokratska alternativa- Demokratska stranka Srbije (DSS) - Za Kraljevinu Srbiju (MONARHISTI ) - Vojislav Mihailović, mandat mu je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu zamenik je predsednika poslaničke grupe NADA - NOVI DSS - POKS. Član je Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja i Odbora za prava deteta, i zamenik člana Odbora za Kosovo i Metohiju. Takođe, član je Delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope.

BIOGRAFIJA

Rođen je 3. septembra 1951. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu, gde je i diplomirao 1980. godine na Pravnom fakultetu.

Radio je kao advokat, a potom je počeo da se bavi privatnim poslom, bio je suvlasnik firme koja uvozi Pampers pelene.

Za gradonačelnika Beograda izabran je u januaru 1999. godine.

Bio je kandidat na predsedničkim izborima 2000. godine. Osvojio je 2,95 odsto glasova.

Od 2022. godine odbornik je u Skupštini grada Beograda.

U politiku je ušao krajem 1993, najpre kao simpatizer Srpskog pokreta obnove, potom kao član te partije, da bi od 1994. bio član Predsedništva Srpskog pokreta obnove.

2005. godine napustio je Srpski pokret obnove, i sa Veroljubom Stevanovićem osnovao Srpski demokratski pokret obnove, koji je prestao da postoji do 2010. godine.

2014. na osnivačkoj skupštini Srpske narodne partije bio je govornik, i postao član Predsedništva Srpske narodne partije. Srpsku narodnu partiju napustio je 2016. godine.

2018. godine pristupio je Pokretu obnove Kraljevine Srbije, gde je najpre bio izabran za potpredsednika pokreta.

Od januara 2022. predsednik je Pokreta obnove Kraljevine Srbije.

Poslednji put ažurirano: 03.09.2022, 08:21

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Članstvo u radnim telima

Poslanik nije ni u jednom radnom telu.

Prva sednica (konstitutivna), 02.08.2022.

Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo poslanici, predstavljam koaliciju „NADA“, što je skraćenica od Nacionalne demokratske alternative koji čine dve stranke „POKS“ i „Nova DSS“ i ne mogu reći da smo jedina stranka na desnom centru, ali jesmo najveći zastupnik nacionalne ideje u Srbiji.

Kad to kažem, pre svega mislim da zastupamo većinsku naciju srpsku i mora da bude svima jasno da većinska nacija ima i pravo i dužnost da organizuje život u Srbiji tako da sve nacije, sve manjine i sve konfesije imaju ista prava kao što ima i većinska nacija, da ne bude zabune.

Ono što želim da kažem, uvaženi predsedavajući, imate težak posao ali uspevate da obavljate to na dobar način i što je važno, vi ste pomenuli, vi ste prisustvovali tom dogovoru šefova poslaničkih grupa i moram reći da ništa od toga nije ispoštovano jer u ovo doba trebalo je već da završimo sa terminima za šefove poslaničkih grupa, ja mislim da nismo ni na pola.

Mi, odmah da kažem, nećemo glasati za gospodina Vladimira Orlića, ne zato što imamo nešto protiv njega, jer on ima fascinantnu biografiju i to je evidentno, nego što mislimo da se ubuduće bavimo opozicionim poslom i radom. Sigurno onda ne bi bilo primereno da glasamo za njihove kadrove.

Da ne bude zabune, kada govorimo o potpredsednicima i članovima Odbora, tu je drugačija situacija, jer su to paketi koji su dogovoreni i tu ćemo sigurno glasati za te pakete.

Pretpostavljam da gospodin Orlić sigurno i zna kakvu dužnost preuzima i hoću zaista da verujem da će pokazati i volju i želju za jednom tolerantnošću. Nekad sam radio taj posao i preporučio bih vam da čak ako negde popuštate malo ili što je nužno, to radite više opoziciji, a ne svojoj vladajućoj većini, jer time ćete pokazati i toleranciju i želju da ovaj parlament radi na jedan odgovarajući i dostojanstven način.

Jeste nezgodno u Srbiji što većinska koalicija ima i predsednika Skupštine i predsednika države i imaće i predsednika Vlade. Jednostavno kad imate takvu situaciju onda u Srbiji neminovno ide to da su te tri vlasti sjedinjene, a to nikako nije dobro za zemlju, jer to je civilizacijska tekovina i jednostavno, te vlasti bi trebalo da se ograničavaju među sobom.

Možda ove teškoće koje nas čekaju i koje su najavljene i koje nažalost će se izgleda desiti, nas ujedine u čitavoj ovoj neprilici za Srbiju i pokažete volju, vi većina koja jeste, da možemo da se ne slažemo, ali da neke strategijske stvari o naciji, važne stvari, odluke donosimo jedinstveno. To bi bilo dobro, ne samo što bi te odluke mogle da znače da Srbija ide jednim zdravijim putem, već bi onda i građanstvo bilo ukupno uz svoje lidere, uz svoje partije za koje glasaju, dalo poverenje takvoj politici i mogli bi mnogo lakše da savlađujemo teškoće koje nas čekaju.

Ono što želim da kažem je i to da je pre 77 godina iz ovog doma oterana kraljevina na jedan nelegalan, nezakonit način i evo posle 77 godina prva je prilika POKS – Pokret obnove Kraljevine Srbije, znači prestolonaslednik ima zastupnike u ovom domu. Mi iskreno nadamo da će doći momenat kada će pred Srbiju zaista da se postavi jedno pitanje za koji oblik vladavine jeste. Ubeđen sam, kada Srbija bude obaveštena o svim tradicionalnim vrednostima srpskog naroda i kada ljudi budu znali da mi imamo tu svetlu istoriju svoju, imamo velikane svoje iz istorije, da će se pravilno odlučiti i da ćemo se vratiti monarhiji koja je jedina prirodna i prirodni oblik vladavine u Srbiji.

Neću više dužiti. Pokušaću da jedini ispoštujem dogovor koji smo imali prethodno i zaista želim gospodinu Orliću koji će izvesno biti izabran, jer ima i većinu, da pokaže i svoje znanje i svoju tolerantnost kako bi ovaj parlament radio dostojanstveno. Hvala.

Prva sednica (konstitutivna), 02.08.2022.

Zahvaljujem.

Pošto sam pomenut, samo da kažem, i gospodin Ivica Dačić je za monarhiju, to me raduje. Komunističke dinastije, one umeju da budu za monarhiju ako bi oni bili suvereni.

Javljam se samo zbog gospodina Miloša Jovanovića, da je on izabran za predsednika, on bi bio poslednji predsednik države, zato što mi težimo ka tome da se raspiše ustavotvorna skupština i da se zaista oblik političkog vladanja promeni u Srbiji.

To je vezano za srpski tradiciju, mislimo da to nije nemoguće i da će to da se desi možda kasno, ali sigurno će se desiti.

Hvala.

DRUGA POSEBNA SEDNICA, 09.11.2006.

Replika, izvolite gospodine Vučiću.

Imovinska karta

(Beograd, 01.09.2022.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 130000.00 RSD 01.08.2022 -
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Penzija) Republika Mesečno 65000.00 RSD 03.09.2016 -