Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dušan Petrović glasao

Dušan Petrović

Zajedno za Srbiju

Nijedan akt nije pronađen.