Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nataša Vučković glasala

Nataša Vučković

Demokratska stranka

Nijedan akt nije pronađen.