Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Meho Omerović glasao

Meho Omerović

Socijaldemokratska partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.