Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Jovan Jovanović glasao

Nijedan akt nije pronađen.