Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dejan Šulkić glasao

Dejan Šulkić

Demokratska stranka Srbije

Nijedan akt nije pronađen.