Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dejan Šulkić glasao

Nijedan akt nije pronađen.