Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Zoran Radojičić glasao

Nijedan akt nije pronađen.