Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Svetlana Kozić glasala

Nijedan akt nije pronađen.