Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Sanja Čeković glasao

usvojen

Nije glasaousvojen

Nije glasao