Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Miodrag Đidić glasao

Miodrag Đidić

Demokratska stranka

Nijedan akt nije pronađen.