Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Boško Ristić glasao

Boško Ristić

Demokratska stranka

usvojen

Nije glasao


usvojen

Nije glasao


usvojen

Nije glasao