Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Radoslav Jović glasao

Radoslav Jović

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.