Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Vojin Biljić glasao

Nijedan akt nije pronađen.