Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Slobodan Veličković glasao

Nijedan akt nije pronađen.