Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Vladimir Đukanović glasao

Vladimir Đukanović

Srpska napredna stranka

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao