Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Vladimir Đukanović glasao

Vladimir Đukanović

Srpska napredna stranka





usvojen

Nije prisustvovao











usvojen

Nije prisustvovao