Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Vladimir Đukanović glasao

Vladimir Đukanović

Srpska napredna stranka

usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao