JAHJA FEHRATOVIĆ

Stranka pravde i pomirenja

Rođen 29. marta 1982. godine u Novom Pazaru.

Osnovnu školu i srednju Medresu ”Gazi Isa-beg” završio je u rodnom gradu, osnovne studije književnosti naroda BiH i bosanskoga jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 24. 5. 2007 godine, magistarsku tezu Poetika i politika usmene i pisane revolucionarne poezije odbranio je 28. 6. 2012. godine na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, a doktorsku radnju „Književnohistorijske i poetičke osobenosti sandžačkobošnjačke književnosti“ 28. 6. 2013. godine na istome Univerzitetu.

Kao student bio je stipendist DAADE fondacije, Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, Fond ”Muhsin Rizvić”, Regionalnog fonda ”Rifat Burdžović Tršo”. Učestvovao je u višegodišnjem internacionalnom projektu Politička angažiranost književnosti balkanskih naroda.
Pored toga, sudelovao je u izradi Izveštaja Evropske unije o položaju nacionalnih manjina i etničkih zajednica u Srbiji za 2007. Godinu. Fehratović je jedan od osnivača Katedre bosanskoga jezika na Fakultetu za umjetnost i kulturu Univerziteta u Trakiji u Republici Turskoj na kome je dve godine radio kao predavač i lektor bosanskoga jezika. U Novi Pazar se 2010.godine vraća i zapošljava na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru kao saradnik u nastavi, radi na Katedri za bošnjačku književnost Departmana za filološke studije, a kasnije biva postavljen za upravnika Univerzitetske biblioteke IUNP.

Bio je osnivač i urednik mnogih edicija koje su se bavile bošnjačkom istorijom i jezikom.
Piše poeziju, prozu, eseje i književnu kritiku, bavi se i novinarstvom. Do sada je objavio zbirku pesama Korektor sveznadar (2004), roman Bedova (2005) i zbirku priča Trinaest priča iz jedne kutije (2007).

Za predsednika Bošnjačke kulturne zajednice izabran je 2010. Godine a godinu dana kasnije izabran za predsednika Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Za predsednika Bošnjačke demokratska zajednice izabran je 2013. godine.

Na vanrednim parlamentarnim izborima 24.aprila 2016.godine prvi put izabran za narodnog poslanika.
Na redovnim izborima 2020. godine ponovo mu je potvrđen mandat.
Poslednji put ažurirano: 15.10.2020, 14:08

Osnovne informacije

Statistika

  • 1
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 24.10.2020.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, u dosadašnjim izlaganjima imali smo prilike čuti dosta različitih obrazloženja Predloga zakona.

Ono na šta želim ukazati odnosi se na tri nova ministarstva za koje mi iz Stranke pravde i poverenja smatramo da su ko egzistentna našem programu i proklamacijama koje smo u prethodnom mandatu vrlo često potencirali.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je preka potreba svakog demokratskog društva, naročito društva koje kulturološki, nacionalno, verski sastavljeno kao mozaik različitosti, kakvo je srbijansko društvo sa trećinom stanovništva koje ne pripada većinskom narodu i kao takvo je senzibilnije na različite izazove sa kojima se svakodnevno susrećemo.

Ovde ne mislimo samo na pripadnike naroda koji su zaokružili nacionalni identitet, brojčano su prisutni i kulturno, nacionalno i verski sigurni u svom opredeljenju, jer imaju matičnu državu koja svojim mehanizmima pospešuje i štiti njihov status u Republici Srbiji, na Bošnjake, Albance, Mađare, Hrvate, Rumune i druge, već i na one zajednice koje su manje vidljive ili ispod radara usled zakazivanja nekog od mehanizama zaštite njihovog opredeljenja, poput Roma, Aškalija, Makedonaca, Vlaha, Bugara, Slovaka i drugih manjih ili većih zajednica koje tradicionalno i domicilno žive u Republici Srbiji.

Zaštita i promocija njihovih prava od izuzetne je važnosti za celo društvo, naročito jer se nalazimo u predvorju priprema za prestojeći popis stanovništva na kome treba omogućiti svakom građaninu da slobodno, prema vlastitom ubeđenju i osećaju, iskaže svoje identitetske osobenosti.

Zato smo mi iz Stranke pravde i pomirenja kao predstavnici liste koji su pored Bošnjaka podržali i pripadnici drugih nacionalnih zajednica i manjinskih naroda, a posebno Roma, Aškalija, Goranaca, Makedonaca, Slovaka koji su značajan deo pripadnika većinskog naroda i samim tim nas ovlastili da predstavljamo njihov interes u ovom parlamentu, posebno zainteresovani za ovo ministarstvo koje će se prema definiciji baviti poštovanjem i zaštitom njihovih prava, a naročito u aspektu implementacije zakonskih rešenja za koja smo u više navrata pre govorili da su većim delom kvalitetno koncipirana.

Što se tiče drugog dela naziva ovog ministarstva, društveni dijalog, u njemu takođe nalazimo jednu od suštinskih ideja politike Stranke pravde i pomirenja naročito, naš lider, akademik Muamer Zukorlić, je to dugi niz godina zagovarao, jeste neophodnost društvenog dijaloga kao mehanizma rešavanja nesporazuma među narodnima Balkana koje nema alternativu.

Zato formiranje ovog ministarstva smatramo delom zasluge našeg delovanja i potenciranja ovih vrednosti koje trebaju učiniti Republiku Srbiju mestom susreta različitosti i tačkom spajanja, međusobnih prožimanja i bogaćenja uz poštovanje svih posebnosti drugoga i drugačijeg.

Na isti način promatramo ministarstvo za brigu o porodici i ministarstvo za brigu o selu, jer su to dve kategorije od kojih direktno zavisi opstanak ovog društva i države i to je ono na čemu su narodni poslanici Stranke pravde i pomirenja mnogo insistirali u prethodnom periodu, a i mnogo toga inicirali i učinili, naročito u infrastrukturnom smislu otklanjanja nepravde prema Pešteru, jer se zahvaljujući našem angažmanu, angažmanu akademika Zukorlića ovih dana užurbano radi na završetku pešterske magistrale na koje se čekalo više od 70 godina, što je, čvrsto smo ubeđeni, jedan od ključnih preduslova ostanka u ovom najlepšem, ali i najsurovijem za život, naročito u zimskom periodu, delu Sandžaka i Republike Srbije.

Naravno da to mora biti samo početak otklanjanja nepravdi gomilanih desetinom godina unazad i da upravo ministarstvo za brigu o selu mora uraditi puno kako bi se život punim kapacitetom vratio u ovu i sve druge žile kucavice našeg društva.

Da bi se sve to ostvarilo nisu dovoljna samo ova ministarstva, neophodan je celi sistem upravne vlasti koja će bez poštede, ubrzano raditi kako bi povratila život ne samo u našim selima, već i u gradovima, jer su nam i gradovi ugroženi.

Danas smo slušali o ovom gradu, o Novom Pazaru, kao evropskom rekorderu u pogledu populacije mladih koji se, nažalost, sve više rasturaju po svetu.

Međutim, moj grad je ovih dana evropski, pa je svetski rekorder u nekim drugim, izuzetno negativnim trendovima, danima se na listi najzagađenijih gradova Evrope i sveta nalazi na vrhu liste. Zato nam je potrebna odlučna akcija, pre svega Ministarstva ekologije, jer ovolika zagađenost zahteva alarmantnu ekološku akciju i to u svim gradovima Sandžaka gde pitanja deponija nisu rešena, kao i niz drugih mera, jer će nam, ukoliko to izostane, događanja iz prethodnih meseci biti tek jedno u nizu loših stvari koje će uslediti.

Da, rekorderi smo i po smrtnosti, rekorderi smo i po smrtnosti od korone i to je ono zbog čega mi nećemo ćutati i zbog čega smatramo da je neophodno da buduće ministarstvo potegne lanac odgovornosti svih koji su učestvovali. Mi kao narodni poslanici Stranke pravde i pomirenja razmišljamo i o tome da pokrenemo anketni odbor koji će se baviti ovim pitanjem. Hvala.

Dvadeset šesto vanredno zasedanje , 27.02.2020.

Zahvaljujem.

Upravo se u Prijepolju održava komemorativna akademija za 18 ubijenih civila i jednog bivšeg penzionisanog kapetana JNA koji su 1993. godine oteti iz voza u Štrpcima kao građani Republike Srbije, odvedeni u nekom pravcu i likvidirani.

Dakle, 27 godina se navršilo od tog zločina koji je učinjen nad građanima Republike Srbije, nad 18 Bošnjaka i jednim Hrvatom, za koje su podignute optužnice, procesuirani su pred sudovima u Srbiji, u BiH, u Crnoj Gori, određeni pripadnici paravojnih organizacija.

Neki procesi se još uvek događaju, ali na žalost porodice ubijenih i otetih još se suočavaju sa činjenicom da su svega za nekolicinu pronađeni posmrtni ostaci, da većina još uvek nije pronađena i da nema spomen obeležja, da ne postoji njihovo grobno mesto i tako dalje.

Kao što se suočava i sa činjenicom da im nije priznat status civilnih žrtava rata i da uopšte nemaju bilo kakvu satisfakciju, reparaciju od organa države Srbije. Mislim da je usvajanje ovog zakona prilika da na neki način, pored toga što ćemo odati i ovim činom, ja želim da odam počast svim civilnim žrtvama ratova 90-tih godina, kao i ovim civilnim žrtvama kojima se danas navršava 27 godina od otmice i ubistva, a tako i svim ostalim. Pozivam, kako Vladu, tako i ministra i sve odgovorne da zaista promislimo da svim onima koji su bili građani ove države, koji su nosili državljanstvo Republike Srbije, bez obzira na veru i naciju, koji su civilne žrtve rata, priznamo to pravo i da oni, odnosno njihove porodice dočekaju da dobiju taj status civilnih žrtava rata i da na taj način steknu određena prava koja im sleduju prema zakonu i prema svemu onome što su preživeli. Kao i to da se učine posebni napori da se pronađu posmrtni ostaci za preostale za koje još uvek ne znamo gde su i za koje porodice uporno tragaju. Evo, svake godine na današnji dan u Prijepolju se sećaju u upozoravaju sve nas na način da se suočimo sa svim onim što nam se dogodilo u prošlosti, možemo ići ka boljoj budućnosti. Hvala.

Dvadeset šesto vanredno zasedanje , 27.02.2020.

Zahvaljujem, predsedavajuća.

Poštovana premijerko, poštovani ministri, imam nekoliko pitanja na koje bih želeo da dobijem i odgovore.

Naime, obavešteni smo da je još u junu prošle godine od zvaničnih organa države BiH prema zvaničnim organima Republike Srbije došao zahtev za otvaranje konzulata BiH u Novom Pazaru i da još uvek iz naših državnih organa nije konkretan odgovor… Prema tome, da li će i kada će biti konzulat otvoren u Novom Pazaru?

Nama Bošnjacima je vrlo važno da postoji konzulat BiH u našem gradu, matične države, u kojoj živi najveći deo našeg naroda i s tim u vezi voleo bih da postavim pitanje premijerki – kada će biti odgovor na to pitanje i kada ćemo moći da očekujemo otvaranje konzulata BiH u Novom Pazaru?

Moje drugo pitanje usmereno je prema ministru Šarčeviću. Naime, poznato je da prethodnih dana imamo zaista neke teške momente kada je u pitanju Osnovna škola „Avdo Međedović“ u Novom Pazaru, da je nakon dva neuspešna konkursa ministarstvo postavilo vršioca dužnosti. Međutim, i do danas traju opstrukcije od bivšeg rukovodstva i onemogućava se vršilac dužnosti da preuzme školu i da počne ta škola konkretno raditi. Čak ovih dana bivši direktor, koji je i penzionisan, bahato se ponaša. Danas preteći u samoj školi, bez ikakvog opravdanja boravi u toj školi, i prosvetnim radnicima, pa čak i deci koja pohađaju nastavu, da tamo ni tenkom neće moći doći bilo ko da izvrši volju ministra.

Takođe, pitam ministra šta je sledeći korak i kada ćemo imati normalizaciju nastave u ovoj osnovnoj školi, koja jeste zaista od posebnog značaja i gde su u prethodnom periodu bile velike malverzacije? Poznato je da je ta škola pod blokadom, poznato je da je tu bio veliki nepotizam i poznato je da u toj školi treba zavesti red i učiniti je primerom kakvo treba biti obrazovanje, posebno obrazovanje na jeziku nacionalnih manjina, u ovom konkretnom slučaju bosanskom jeziku.

Takođe, moje treće pitanje je opet za ministra obrazovanja…

Dvadeset šesto vanredno zasedanje , 27.02.2020.

Zahvaljujem, predsedavajuća.

Poštovana premijerko, poštovani ministri, imam nekoliko pitanja na koje bih želeo da dobijem i odgovore.

Naime, obavešteni smo da je još u junu prošle godine od zvaničnih organa države BiH prema zvaničnim organima Republike Srbije došao zahtev za otvaranje konzulata BiH u Novom Pazaru i da još uvek iz naših državnih organa nije konkretan odgovor… Prema tome, da li će i kada će biti konzulat otvoren u Novom Pazaru?

Nama Bošnjacima je vrlo važno da postoji konzulat BiH u našem gradu, matične države, u kojoj živi najveći deo našeg naroda i s tim u vezi voleo bih da postavim pitanje premijerki – kada će biti odgovor na to pitanje i kada ćemo moći da očekujemo otvaranje konzulata BiH u Novom Pazaru?

Moje drugo pitanje usmereno je prema ministru Šarčeviću. Naime, poznato je da prethodnih dana imamo zaista neke teške momente kada je u pitanju Osnovna škola „Avdo Međedović“ u Novom Pazaru, da je nakon dva neuspešna konkursa ministarstvo postavilo vršioca dužnosti. Međutim, i do danas traju opstrukcije od bivšeg rukovodstva i onemogućava se vršilac dužnosti da preuzme školu i da počne ta škola konkretno raditi. Čak ovih dana bivši direktor, koji je i penzionisan, bahato se ponaša. Danas preteći u samoj školi, bez ikakvog opravdanja boravi u toj školi, i prosvetnim radnicima, pa čak i deci koja pohađaju nastavu, da tamo ni tenkom neće moći doći bilo ko da izvrši volju ministra.

Takođe, pitam ministra šta je sledeći korak i kada ćemo imati normalizaciju nastave u ovoj osnovnoj školi, koja jeste zaista od posebnog značaja i gde su u prethodnom periodu bile velike malverzacije? Poznato je da je ta škola pod blokadom, poznato je da je tu bio veliki nepotizam i poznato je da u toj školi treba zavesti red i učiniti je primerom kakvo treba biti obrazovanje, posebno obrazovanje na jeziku nacionalnih manjina, u ovom konkretnom slučaju bosanskom jeziku.

Takođe, moje treće pitanje je opet za ministra obrazovanja…

Dvadeset šesto vanredno zasedanje , 27.02.2020.

Zahvaljujem i zaista zahvaljujem premijerki na ovome i verujem da će to biti vrlo brzo realizirano, kao što je i prošlog puta vrlo brzo realizirano ono po pitanju džamije u Priboju, što je nama velika čast da imamo konačno Vladu i da imamo ljude koji su odgovorni i koji brzo deluju.

Kao što takođe želim da se zahvalim ministru Šarčeviću i da mu kažem da u stvari Bošnjačko nacionalno veće je mnogo drugačije i kompleksije i ja sam sam većnik u Bošnjačkom nacionalnom veću u drugom mandatu i zapravo to što su oni zloupotrebili veće jeste samo posledica nekih drugih stvari i onoga što mi nažalost trpimo već 30 godina.

Ono što je važno je da će se rešiti ovaj problem, da će roditelji konačno moći mirno da spavaju, da će njihova deca imati kvalitetnu nastavu i vrlo je apsurdno bilo. Znate, prošlih dana se govorilo da su ti ljudi pravili školu. Zaista pitam – jel Vlada Republike Srbije pravila tu školu ili su neki građani sami, posebno bivši direktor sam od svojih sredstava pravio tu školu? Tako se jako opasno manipulira emocijama.

Moje drugo pitanje za ministra veže se za ovaj raspisani konkurs za rad na mestu stalno zaposlenje, na nakon ove zabrane javili su nam se profesori matematike i fizike koji su osnovne studije završili, master studije, u čijim diplomama stoji – diplomirani profesor matematike i fizike ili master matematike i fizike, koji rade od 2013. godine, 2014. godine. Međutim, valjda po pravilniku sada njihovo zvanje ne postoji u tom pravilniku, ali u dodatku diplome, u saplementu stoji. Zbog samovolje određenih direktora oni govore da ovi ljudi nemaju pravo da konkurišu. Kako su mogli raditi od 2013. godine do 2020. godine, imali su sve kompetencije, a sada kada ih treba stalno uposliti onda kao nemaju pravo?

Naročito je ovo vrlo opasno jer se nalazimo u predizbornoj kampanji. Ljudi će pokušati da istisnu druge ljude koji imaju radno iskustvo, koji rade i već sedam godina čak im govore da nisu u redu ili nisu dovoljne ni one pedagoško-psihološke kompetencije sve sa ciljem da ih istisnu sa radnih mesta kako bi svoje kadrovike, partijske i ostale uposlili na tim mestima. Molim ministra da pojasni ovu situaciju.

Deseto vanredno zasedanje , 27.09.2018.

Zahvaljujem.

Uvažena predsedavajuća, poštovani ministri, kolege narodni poslanici, zahvaljujem na ovoj mogućnosti da iskoristim priliku i postavim nekoliko pitanja za koja smatram da su u ovom trenutku od izuzetne važnosti za građane, a naročito pripadnike manjinskih naroda i nacionalnih manjina, osobito nas Bošnjake u Sandžaku i sve ostale, jer se nalazimo u procesu izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina u Republici Srbiji, koji su zakazani za 4. novembar 2018. godine.

Prethodni izborni ciklusi 2010. i 2014. godine imali su velike manjkavosti, o tome je javnost više manje upoznata. Jedne je apsolutno kada je u pitanju Bošnjački nacionalni savet ili veće zloupotrebio tadašnji ministar Čiplić i naneo veliku štetu izbornom procesu i poverenju Bošnjačke nacionalne zajednice institucije države Srbije. Godine 2014. uočena je otvorena izborna krađa gde su takođe zakazale određene institucije i gde je omogućeno gospodinu Sulejmanu Ugljaninu da četiri naredne godine, odnosno od 2014. do 2018. godine nelegalno vlada tim važnim organom.

Nalazimo se, kao što rekoh u 2018. godini, veliki problem su birački spiskovi, poseban birački spisak. Veliki problem čini to što i dalje u lokalnim, gradskim i opštinskim samoupravama imamo veći broj lica koja upravljaju unošenjem, iznošenjem lica iz Posebnog biračkog spiska, pa pitam ministra Ružića, kako je moguće da, recimo u Novom Pazaru četiri osobe imaju kartice za unošenje i brisanje iz biračkog spiska, od toga dve koje pripadaju ideološkoj listi Samoopredeljenje, gospodina Sulejmana Ugljanina, dve koje pripadaju listi „Vakat je“ koju podržava SDP, gospodina Rasima LJajića? Obzirom da imamo veliki problem na terenu, brisanje, mi smo već neke žalbe podneli, na isto pitanje bih voleo da čujem i gospodina ministra Stefanovića, kao i ministarku Kuburović.

Drugo pitanje koje želim da postavim odnosi se na slučaj uvaženog profesora Ćamila Jukovića, nedužno stradalog 2004. godine u obračunu političkih partija SDA, gospodina Sulejmana Ugljanina i Rasima LJajića SDP, koji je 14 godina u invalidskim kolicima i koji je prethodnih dana, iz dana u dan pred lokalnom samoupravom Novog Pazara, protestovao tražeći da mu se isplati sve ono što je morao da plati kako bi 14 godina bio na trajnom smeštaju u Novopazarskoj banji, jer drugačije ne bi mogao da preživi. Prosto, niko od gradske uprave…

Imovinska karta

(Novi Pazar, 22.07.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 27320.00 RSD 05.07.2016 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 68293.00 RSD 05.07.2016 -
Odbornik Grad Novi Pazar Grad Mesečno 22000.00 RSD 18.05.2016 -