Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Zoran Dragišić glasao

Zoran Dragišić

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.