Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Zoran Dragišić glasao

Zoran Dragišić

Srpska napredna stranka

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao