Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Milena Popović glasala

Milena Popović

Srpska napredna stranka

usvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala