Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Olivera Nedeljković glasala

Nijedan akt nije pronađen.