Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Nenad Krstić

Nenad Krstić

Srpska napredna stranka

Govori

Hvala predsedavajući, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, s obzirom da je danas jedan od veoma važnih zakona na dnevnom redu, elektronska faktura, a to je način za izbegavanje, u ovo vreme epidemije, kontakata između privrednih subjekata kako javnog sektora, tako i same privrede. Ovakav zakon, pored uštede novca je i zdravstvenog karaktera, s obzirom da će u mnogome da se izbegnu fizički kontakti mnogih poslodavaca i u time smanjiti mogućnost zaražavanja i voditi ka tome da se normalizuje celokupan život u Srbiji.

S obzirom da znamo da naš predsednik vodi kampanju i omogućuje svakom građaninu da dobije vakcinu kako bi mogao da spase i svoj život, a i da se smanji zaražavanje u regionu, kako bi mogla i naša ekonomija da nastava da radi.

Pored elektronskog potpisa, koji smo imali, elektronska faktura je samo način za brži protok komunikacije i informacije, što znači da će svi privredni subjekti počev od javnog sektora, što je i dobro da prvo javni sektor krene sa elektronskom fakturom, da se na privredi ne učimo, odnosno da privreda ne mora prva da snosi finansijske troškove i način fakturisanja. Prvo će to uraditi javni sektor, što je za pohvalu, a da u međuvremenu se polako privredni subjekti uključuju u sam ciklus elektronske fakture, kako bi mogli da nastave da rade.

Hoću da naglasim još jednu mnogo bitnu činjenicu, s obzirom da elektronska faktura, značiće u mnogome za mala preduzeća gde će automatski da se vrši obračun i vraćanje PDV-a, gde neće da čekaju svoj ciklus od dva, tri meseca, s obzirom ko je kakvo rešenje imao od poreskog organa, gde će veoma brzo novac koji im je neophodan, kao obrtna sredstva ili već za šta, da može da koristi i dalje napreduje i raste svoju proizvodnju.

Takođe, dolazim sa juga Srbije, znam koliko znači „mali Šengen“, koji je ponavljam naš predsednik Aleksandar Vučić uspeo i izdejstvovao, koji je na snazi i znam koliko je pored brzog protoka smanjeni redovi na granicama, tako i sa ovim zakonom ćemo veoma brzo naći načina za fakturisanje, smanjiti gužve, smanjiti lične kontakte, a uštedeti i novac i vreme, jer će naša privreda veoma brzo da raste, kao što imamo i projekciju 2020-2025. Očekujemo i zaradu od 950 evra, kao što je rekao naš predsednik Aleksandar Vučić. Vidi se da svi parametri i pokazatelji vode ka tome i ovakvi zakoni samo mogu da poboljšaju i unaprede ambijent u kome se nalazimo. Hvala.
Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, jedan od zakona koji se donosi na svakih deset godina je Zakon o popisu stanovništva i imovine. Ovakav zakon je neophodan da možemo da stvorimo sliku stanovništva, kako nacionalne strukture, tako i starosne kategorije. Da dobar deo naših sela polako odumire znamo i tačno vidimo tu činjenicu.

Dobro je što je danas ministar poljoprivrede ovde, gde svi znamo da je jedan od ključnih razloga za razvoj sela i jeste grana poljoprivrede, pa ćemo na ovakav način i steći jednu od najrealnijih slika šta se dešava u srpskom selu i koliko imamo stanovnika prvenstveno, kažem, u seoskim i ruralnim područjima, s obzirom da jedan od najvećih pokretača i ekonomije i privrede je i grana poljoprivrede.

Što se tiče drugih parametara, ja bih se osvrnuo na jug Srbije, s obzirom da znamo da albanska nacionalna manjina, koja živi na jugu Srbije, su bojkotovali do sad sve moguće popise, a sve ostalo, kao pripadnici države Srbije, ostvaruju sva moguća prava, pa mislim da u ovom slučaju je poziv njima da se lepo popišu i da svi znamo koliko je Albanaca na jugu Srbije, jer znamo da Albanci imaju, da kažem, taj stav da se upisuju i na Kosovu i u Severnoj Makedoniji i u Albaniji, po potrebi, pa da fingiraju i prebrojavaju se da su u mnogo većem broju kako bi ostvarivali svoja prava u četiri različita regiona, odnosno u tri države.

Što se tiče drugih parametara oko popisa, nadovezao bih se, maločas je kolega Aleksandar i govorio, 1991. godine na izjašnjavanju oko odvajanja Severne Makedonije, tada je u Severnoj Makedoniji bilo 295.000 Srba, a na poslednjem popisu 36, što znači da je status Srba popisanih u regionu ozbiljno ugrožen, jer i status Srba je mnogo veći i u Severnoj Makedoniji, a i u drugim republikama, kao što je Crna Gora. Samo taj parametar govori da je 1991. godine bilo 140.000 Albanaca u Severnoj Makedoniji, a znamo da je 295.000 bilo izjašnjeno Srba, što znači da je duplo veći broj bilo Srba nego Albanaca, a vidite koji status Albanci skoro polovine imaju makedonske vlade, od resornih ministara i sve ono što pripada u rukovođenju jednoj državi, a koliko u odnosu na to imaju Srbi. Zato pozivam Albance da se, koji se nalaze na jugu Srbije, popišu, da vidimo pravu i realnu sliku, da ne izvrću trenutnu situaciju i koriste samo sebi za korišćenje prava, a kada dođe zakon koji treba da slede, oni se samo pozivaju na njihova prava. I ova prava treba da poštuju i izvrše popis i onda znamo tačno situaciju kakva je realna na terenu.

Hteo bih samo još da naglasim da posle ovog zakona, kažem, ministar poljoprivrede je tu, trebalo bi automatski da se uradi jedan rezime celokupne situacije, jer tu će doći do popisa i staračkih domaćinstava. Doći će do popisa i seoskih, odnosno ljudi koji žive na selu i kako bismo mogli sa hitnim merama uraditi određene mere i spasiti srpsko selo, 2kao što je nekad bilo osnov, pokretač privrede i opstanka na ovim prostorima.

Hvala.
Poštovani predsedniče, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, s obzirom da danas raspravljamo o jednom bitnom sporazumu sa Severnom Makedonijom, jer ja sam neko ko dolazi sa juga Srbije i znam koliko znače ovakvi sporazumi, prvenstveno za stanovništvo koje živi na jugu Srbije i stanovništvo koje je sa druge strane granice, odnosno sa strane Severne Makedonije.

Hoću samo da naglasim da je u Kumanovskoj oblasti više od 30.000 Srba koji žive sa druge strane granice i da svaki sporazum koji se nađe na dnevnom redu u našem parlamentu Srbi sa velikim oduševljenjem prihvataju, jer i njima je vid garancije za opstanak i življenje u drugoj državi, a i dobrosusedski odnosi sa Severnom Makedonijom nam u tome i pomažu. Videli smo, prva količina vakcina koju je naš predsednik Aleksandar Vučić dao bratskom narodu u Severnoj Makedoniji znači jer će jedan deo tih vakcina sigurno stići do naših, da kažem, državljana, odnosno ljudi koji ostvaruju svoja prava i žive u Severnoj Makedoniji.

Ovakvi sporazumi su više nego neophodni za sprečavanje i ako je moguće iskorenjenje trgovine ljudima, jer najteži i najneljudskiji čin je i čin trgovina nečijim životom. Tako da, ovakvi sporazumi više su nego značajni, a sve u pozitivnom smeru ka dobrobiti za građane i Srbije i Severne Makedonije govori i „Mali Šengen“, kao i ondašnja donacija vakcine koja takođe život znači za sve građane Severne Makedonije.

Hoću samo da apostrofiram činjenicu da su pripadnici unutrašnjih poslova, odnosno granične policije, i u vreme migrantske krize, dobar deo naših policajaca išao je ka granici sa Grčkom, pomagali su Severnoj Makedoniji u sprečavanju istih i nelegalne bilo koje vrste trgovine, pa i ljudima, sve na dobrobit dva naroda, s obzirom da se migrantska kriza odvijala najviše na jugu Srbije, odnosno najveći deo je prošao kroz Preševo, Vranje i Pčinjski okrug. Zato, kažem, dolazim iz Pčinjskog okruga i znam koliko je bitna saradnja dve države sa obe strane, a i donošenje ovakvih zakona.

Hoću i da pohvalim policijsku upravu u Vranju, s obzirom na to da se desio jedan zločin za vikend, gde nije prošlo ni 48 sati, akcijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova rasvetljen je slučaj i stavljen taj slučaj ad akta. Nažalost, jedan mladi život je izgubljen, ali ponavljam da svi naši pripadnici unutrašnjih poslova rade svoj posao i stvarno zaslužuju jednu veliku pohvalu, s obzirom na to da su u roku od 48 sati pronašli i završili sa tim slučajem, da mladi životi, prvenstveno ženska deca budu zaštićena.

Osvrnuću se kratko i na sporazum sa Evropskom unijom. Mi težimo punopravnom članstvu Evropske unije, tako da svaki sporazum sa Evropskom unijom nama je za dobrobit, a i saradnje službi sa Evropskom unijom, odnosno kontrola granica i krijumčarenja bilo koje vrste ni nama ne odgovara ni Evropskoj uniji, a mi dobro znamo da imamo granicu sa tri države koje su punopravne članice Evropske unije, tako da i ovaj sporazum takođe kažem da je od značaja za našu državu.

Mislim da će u danu za glasanje poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu ovo podržati.

Samo još jednom pohvala za brzo i efikasno reagovanje policijskih snaga u Vranju.
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, s obzirom da danas imamo na dnevnom redu dve tačke, što se tiče Sporazuma sa državom Lesotom, tu samo možemo da kažemo – hvala jednoj maloj državi koja nam je dva puta zaredom izašla u susret, nama i našoj naciji, i naravno da je ovakav sporazum zahvalnost ljudima koji su stali iza nas prilikom povlačenja lažne države Kosova, a i kasnije glasanjem protiv ulaska u Interpol tzv. lažne države Kosovo.

Međutim, osvrnuću se malo više na drugu tačku dnevnog reda, odnosno Sporazum sa Severnom Makedonijom, jer dolazim iz jedne od opština koja ima polovinu državne granice sa Severnom Makedonijom, a to je Trgovište. Ovakav sporazum smanjuje rizik krijumčarenja ljudi, migranata i sve ono što bi na neki način ugrozilo bezbednost građana i zato kažem da je sa pravom ovakav zakon na dnevnom redu gde svi mi moramo da prvenstveno brinemo o našoj deci, a da bismo brinuli set ovakvih zakona je neophodan za sprovođenje i bezbednost jednih i drugih stanovnika sa obe strane granice. Protok ljudi ovim zakonom neće se smanjiti, s obzirom da imamo mali Šengen koji je ubrzao protok između Srbije i Severne Makedonije.

Ovom prilikom bih zamolio ministra da granična policija, odnosno stanica koja se nalazila u Trgovištu je izmeštena na teritoriju druge opštine i bilo bi od značaja za život i rad ljudi, koji i sami rade u toj stanici i obezbeđuju državnu granicu, da bude vraćena prilikom sledećih sistematizacija i organizacije u unutrašnjosti samog ministarstva, jer je to život za pripadnike koji rade i ostvaruju svoja primanja na toj teritoriji, a i povećana bezbednost, kao što sam i rekao, 54 kilometra državne granice, polovina od ukupne granice sa Severnom Makedonijom.

Takođe, hoću da kažem još jednu stvar koja je bitna, kolege koje su maločas govorile govore o migrantima, ali ja sam neko ko dolazi iz Pčinjskog okruga gde se najveći broj migranata i pojavio i prošao kroz rutu. Ministar ovdašnji sada, ministar unutrašnjih poslova, tada je bio na drugoj poziciji i par puta, ne par puta, ali bar mesečno smo se sretali i u centre i radivši na pomoći tim ljudima koji su dolazili 15. jula 2015. godine i sam premijer Aleksandar Vučić, tadašnji, zajedno sa jednim delom ministara, a i prisutnog ovde gospodina Vulina, obišao i sam bio prisutan u migrantskim centrima, što znači da govori o jednom hrabrom čoveku koji je smeo za shodno da ode i tamo gde su, svi znamo kasnije, od jednog dela migranata desile su se i terorističke akcije u zapadnoj Evropi, što znači da naš predsednik je imao razumevanja, dobrobit za sve koji su dolazili u Srbiju. Dobili su hleba i toplu odeću, kako bi mogli da napuste i odu put ka zapadnoj Evropi, odnosno njima zacrtan cilj.

Još jednom, pohvaljujem jedan i drugi sporazum, s obzirom da i jedno i drugo je na korist svih naših građana. Hvala.
Poštovan predsedavajuća, poštovana ministarka, dame i gospodo narodni poslanici, s obzirom da je danas na dnevnom redu set zakona prvenstveno o platama u javnom sektoru i u jedinicama lokalnih samouprava, s obzirom da dolazim iz jedne male lokalne samouprave, fokus mog obraćanja je u pravcu tom.

S obzirom da pored Zakona o budžetskom sistemu, koji je nedavno prošao, koji omogućava zapošljavanja u državnom sektoru, odnosno u državnim službama, ovaj je sledeći koji omogućava da jedinice lokalne samouprave mogu kroz povećanje plata afirmisati svoje zaposlene i eventualno zadržavanje kadrova, s obzirom da znamo da je u proteklih niz godina bio veliki odliv naših kadrova, prvenstveno iz malih opština ka većim centrima, a nadalje i van same naše države.

Hoću da predložim ministarki, s obzirom opciji kojoj pripadam, Srpskoj naprednoj stranci, a znam da i sama ministarka pripada istoj, mi smo zastupali politiku gospodina Aleksandra Vučića i na poslednjim izborima smo dobili 95% na nivou parlamentarnih i lokalnih izbora u Trgovištu i došli smo do zaključka da mora da se menja Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o lokalnim izborima.

Znam da nije tema na dnevnom redu, ali sam hteo da i ovo spomenem, s obzirom da je ova dva zakona neophodno promeniti. Lista Aleksandar Vučić – Za našu decu Trgovišta je dobila svih 100% mandata u lokalnom parlamentu i posle konstituisanja lokalne vlasti, odnosno izbora predsednika i zamenika predsednika opštine koji se biraju iz reda odbornika po funkciji prestaje odbornički mandat. Sada je Skupština opštine Trgovište uskraćena za dva mandata, s obzirom da ne može da dođe nikako do povlačenja liste, s obzirom da ni jedna druga lokalna lista nije prošla cenzus i ne može da dođe do preraspodele.

Predlog bi bio da se ili predsednik ili zamenik bira iz reda odbornika, ali da zadržavaju svoje mandate, s obzirom da se biraju i imaju pravo povratka istih u slučaju njihovih razrešenja ili smena, ili, eventualno, formiranje neke rezervne liste. Jer, ovakvom politikom koja gradi Srbiju, povećava plate, mislim da će put Trgovišta slediti još mnoge lokalne samouprave i da će imati isti problem, gde ispravnu politiku koju vodimo, a vidimo da daje puno rezultata i da Srbija ide napred, na sledećim nekim lokalnim izborima daće bog da ovakvih lokalnih samouprava ima mnogo, koji prate i zastupaju politiku koja je u ovom trenutku jedna od najispravnijih.

Nadovezao bih se još oko povećanja zarada, male opštine, poput Trgovišta, povećanjem zarada, povećanjem i proseka ukupnog bruto dohotka na tim teritorijama, tako da ovakvi potezi koje sprovodi Vlada imaju punu podršku, jer bez tih stvari ne bi mogle prvenstveno male sredine da imaju opstanak i eventualno se razvijaju.

Još jednom, ponavljam da dajemo punu podršku zakonima koji su u proceduri, vezano za povećanje plata, a i za projekte koji se predviđaju – izgradnja auto-puta Ruma-Šabac kao i metro u Beogradu. Sve je to znak da ćemo na taj način dobiti nova upošljenja domaćih privrednih subjekata i na taj način i povećati protok ljudi i kapitala, a i povećati sopstveni BDP i uposliti sopstvenu privredu. Hvala.
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, osvrnuo bih se na Sporazum sa Republikom Albanijom, s obzirom da dolazim sa juga Srbije i znam koliko znači dobrosusedski odnos, a i otvaranje granica sa susedima i ovo je još jedan pokazatelj da predsednik Aleksandar Vučić zastupa politiku pomirenja u regionu i međusobna saradnja. Ovakav jedan sporazum je neophodan i mislim da će poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu podržati u potpunosti, jer svima se daje za pravo da mogu da bez povećane procedure odlaze i dolaze, prave svoje poslove, prvenstveno biznise, jer razvoj naših ekonomija, govorim za dve države, je više nego značajan kako bi mogao ceo region da se razvija i kasnije priključuje EU.

Hoću da pohvalim i garantnu šemu za privredu. Pozdravljam ministra finansija sa ovakvim paketom, gde se vidi da će privreda u Srbiji imati dodatnu šansu da sebe ojača i izađe još jača i jača. Kao što rekosmo, očekujemo i najbolji BDP, odnosno rast u narednoj godini.

Pored ove garantne šeme, juče je bio zakon u proceduri gde se od 2014. godine vidi da i teško zapošljive kategorije, koji su duže od šest meseci na tržištu rada, kao i za lica koja su ostala bez posla, kao i svršeni srednjoškolci ili sa visokim znanjem, apsolutno mogu poslodavci da koriste subvenciju, povraćaj poreza i doprinosa od 65, odnosno 75% doprinosa.

Sve ovo govori da Republika Srbija i politika koju vodi Aleksandar Vučić je okrenuta ka razvoju. Ovakve stvari samo vode put razvoja naše ekonomije i naše države.

Mogu samo da naglasim da ovakve stvari se najviše tiču prvenstveno malih i srednjih preduzeća koja treba da budu okosnica razvoja malih opština, prvenstveno kao što je Trgovište odakle ja dolazim, s obzirom da veliki sistemi kao jučerašnje otvaranje jednostavno je nemoguće otvoriti u Trgovištu, jer za tako nešto ne bi bilo ni dovoljno kadra. Ovakve stvari kao što su povraćaj i doprinosi od 2014. godine do danas važe, kao što je garantna šema. To je ključ za razvoj i opstanak malih i srednjih preduzeća, a naravno i otvaranje novih.

Mogu da pohvalim i zakon umrežavanja škola. To je danas kada svi vidimo dobar deo i prosveta funkcioniše na onlajn nastavi i više nego potrebno. Kažem da ovakav zakon je s pravom i u pravo vreme došao i mislim da svi đaci, prvenstveno koji su u ruralnim sredinama, kao što je opština Trgovište, imaju za pravo da koriste najnovije tehnologije i da sebe uče i obučavaju za buduća vremena. Hvala.
Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, s obzirom da dolazim iz jedne od najjužnijih opština u državi Srbiji, Trgovište, a hoću da naglasim da politiku Aleksandra Vučića koju zastupamo i podržavamo, ta opština je dala podršku sa 95%, što kaže da jedino sa politikom Aleksandra Vučića možemo da idemo napred.

Ovakav budžet se tiče svakog stanovnika Republike Srbije i mi narodni poslanici i poslanička grupa kojoj pripadamo dajemo punu podršku.

Hoću da apostrofiram par činjenica. Mišljenja sam da amandman koji su podneli poslanici iz Ujedinjene doline je bez ikakvog osnova. Ako celo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu ima 460 miliona za raspodelu sredstava po konkursima za jedinice lokalne samouprave, a da koordinaciono telo za samo tri opštine ima 297 miliona, mislim da ta sredstva treba prebaciti u Ministarstvo za državnu upravu, s obzirom da i Trgovište i Preševo i Bujanovac i Bosilegrad su u istoj kategoriji nerazvijenih.

Ovo je samo način za potkusurivanje albanskih struktura, odnosno njihovih partija kako bi mogli lakše da funkcionišu na njihovoj teritoriji. Mišljenja sam da se ta sredstva ne koriste za dobrobit svih građana u Bujanovcu, Preševu i Medveđi. Ne znam šta je sa sredstvima kada je u pitanju opština Bujanovac, jer 70% teritorije opštine Bujanovac pokrivaju srpska sela. Sredstva za te sredine su značajno manja, nego li sredstva za albanske sredine.

Takođe, mislim da ako imamo istu kategorizaciju jedinice lokalne samouprave, ponavljam da i opština Trgovište spada u četvrtu grupu nerazvijenih i devastiranih područja, nema razloga za postojanje ovakvog transfera. Ako celo Ministarstvo ima 460 miliona za raspodelu sredstava, za tri opštine 300 miliona, mišljenja sam da gospodin Kamberi malo preteruje u zahtevima oko traženja dodatnih sredstava za finansiranje ovih opština.

Osvrnuću se i na to da kada je maločas gospodin Kamberi, dolazim sa juga Srbije pa moram o tome da iznesem još par činjenica, rekao pasivizacija, pa ne može na jednoj adresi da bude gde je šupa 50 Albanaca prijavljenih sa Kosova kako bi mogli da povećavaju veštački broj stanovnika na jugu Srbije, što se tiče albanske populacije.

Takođe, hoću još jednu stvar da naglasim, dok je god srpska zajednica učestvovala u izvršnoj, zakonodavnoj vlasti u Bujanovcu i Preševu tamo je bilo i drugačije. Dok god su Srbi bili zastupljeni u lokalnoj vlasti u Preševu, ona je funkcionisala. Šta se desilo? Došlo je do raspuštanja jedinica lokalne samouprave, iako u toj opštini 90% odbornika pripada albanskim populacijama, odnosno albanskim partijama.

Još hoću da naglasim da je Koordinaciono telo samo protočni bojler koje finansira projekte koje serviraju jedinice lokalne samouprave. Da Koordinaciono telo direktno finansira projekte u svim opštinama ne bi bilo problem. Ovde se radi da tri opštine dobijaju mnogo veća sredstva nego li ostale opštine koje se nalaze u četvrtoj grupi nerazvijenih. Mišljenja sam da sredstva koja se nalaze kod Koordinacionog tela za kapitalna ulaganja, 297 miliona, treba prebaciti kod Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i svi pod istim krovom zajedno sredstva preraspoređivati kako bi ostale opštine mogle da koriste sredstva i razvijaju svoje jedinice lokalne samouprave.

Pozdravljam budžet za 2021. godinu, s obzirom da je ministar decidno izneo, i pozdravljam kapitalna ulaganja, jer će blagodet građani Srbije svakako, videti, a prvenstveno u povećanju penzija i zarada i naravno povećanje BDP naše zemlje. Hvala.