Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Momir Stojilković glasao

Momir Stojilković

Pokret snaga Srbije - BK

Nijedan akt nije pronađen.